TİP 2 Diyabet
Tip 2 Diyabet nedir ?
Tanımı
 
Tip 2 Diyabet Toplam Diyabet Vakalarının Yüzde Kaçını Oluşturur ?
Tip 2 Diyabet genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı heterojen bir hastalıktır.
Tip 2 Diyabetin temelinde insülin direnci ve insülinsekresyon  anormalliği bulunmaktadır. Yapılan birçok çalışmada insülin direnci ,insülin salgılanma  bozulduğundan önce ortaya çıkmaktadır.

Türkiye ve Dünya ile İlgili Yeni İstatistikler
Türkiye de %13.7  (20 yaş üzeri)
Dünyada %7  (20 yaş üzeri)
 
Gelecek Yıllarda Hasta Sayısı Artacak mı Azalacak mı ?
Şehir hayatı, yoğun mesai ve hareketsizlik, fastfood ve sağlıksız atıştırma seçeneklerinin cazip hale getirilerek çoğalması obeziteyi arttırmakta buda diyabet görülme sıklığı gün geçtikçe artırmaktadır.
 
Tip 2 Diyabetin Nedenleri ve Mekanizmaları
Genetik ve çevresel faktörler diyabet (Tip 2 ) de belirleyicidir.
Genetik faktörler insülin salgılanım bozukluğu yapmaktadır. Çevresel faktörlerde sedanter hayat (hareketsizlik ve masa başı yaşantı) obeziteyi tetiklemekte obezite insülin direncine sebep  olmakta bunun sonucunda diyabet kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Tip 2 Diyabete Yakalanmada Kimler Risk Altındadır  ?
- Ailede diyabet öyküsü olması (anne-baba-kardeşte Tip  2 DM)
- Obezite
- 45 yaş üstü
- Daha önceden bozulmuş açlık glukozu
- İri bebek doğuranlar (4-5 kg üzeri)  gestasyonel diyabeti (gebelik diyabeti)olanlar
- Hipertansiyonu olanlar
- HDL 35 altı ,Trigliserit 250 üstü olanlar
- Polikistik overi olanlar
- Irk / etnik köken
 
Tip 2 Diyabetin belirtileri
-Çok miktarda idrara çıkma
-Çok su içme 
-Çok yemek yeme, iştahsızlık
-Ağız kuruluğu
-Halsizlik, çabuk yorulma
-Gece idrara çıkma
-Tekrarlanan mantar infeksiyonları
-Bulanık görme 
-İnatçı infeksiyonlar
-Kaşıntı
Tip 2 Diyabetin tanısı nasıl konur
1-Herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri 200mg /dl üzerindeyse
2-Açlık şekeri 126 mg/dl üzerinde ise
3-Oral glukoz tolerans testi (glukoz yüklemesinde 2. Saat kan şekeri 200mg /dl üzeri olması)
Tip 2 Diyabet tanısı konmuş kişilerde organ hasarı mümkün mü? Bu yüzden ek testler gerekli mi?
Yeni ortaya çıkmış diyabet vakalarında organ hasarı mümkün değildir. Fakat geç teşhis edilen veya kan şekerinin yüksekliğinin hasta tarafından önemsenmediği durumlarda önemli hayati organ hasarları ile karşılaşılabilir. 

Bunların başlıcaları; 
Göz, böbrekler ve kardiyovasküler sistem dediğimiz kalp damar hastalılarıdır.
 
Bunların anlaşılabilmesi için;
- Göz dibi muayenesi 
- Böbrek fonksiyon testleri
- 24 saatlik idrarda protein miktarı
- Kalp damar sistemi için, EKG, efor testi ve anjiyo başlıca tanı testleridir.
- Nöropati (sinir tutulumu için) EEG, mesane fonksiyon testleri ve nörolojik muayene başlıcalarıdır.
Tip 2 Diyabet tedavisi
- Diyabete yönelik uygun diyet 
- Hastaya özel fizik egzersiz programı
-Oral antidiyabetik tedavi dediğimiz haplarla tedavi bunlar arasında insülin salgılanmasını arttıranlar, insülin etkisini hedef organlar üzerinde kuvvetlendiren ilaçlar ve bağırsaktan emilimini düzenleyenler başlıcalarıdır.
 
Tedavi edilmeyen ve kontrolden çıkan Tip 2 Diyabet hangi sonuçlara sebep olabilir? Hangi organlara zarar verir? (komplikasyonlar)
-Diyabetik komalar (ketotik ve nonketotik hiperosmalar komalar)
-Hayati organların geri dönüşümsüz hasarı bilhassa prediyabet (diyabetin gizli dönemi) ve diyabetin ılımlı yüksek seyrettiği dönemde hastanın yeterli tedavi olamaması veya ihmali sinsi bir şekilde göz, böbrek ve kalp damar sistemini etkiler. Göz içi damar yapısının bozulmasına bağlı kanamalar kontrol altında tutulmazsa körlüğe kadar gidebilir (retinopati).
-Böbrek fonksiyonlarının tedrici bozulması tedbir alınmazsa son dönemde diyaliz zorunluluğu ortaya çıkarabilir.
-Kan şekeri yüksekliğinin uzun süre devamında kalp ve damar sisteminde yapısal değişikliklere sebep olur ve damarlarda tıkanıklık miyokard enfarktüsü , beyin kanamaları, felçler, damar tıkanıklarına bağlı gangrenler son evrede amputasyon (bacak kesilmeleri) gibi uzuv kayıpları en kadastrofik komplikasyonlarıdır.
 
Tip 2 Diyabetten korunmak için neler yapılmalı? 
- İlk basamakta hayat tarzı değişiklikleri
- Fazla kilolardan kurtulmalı diyet programına mutlak uyum sağlanmalı
- Günlük hastaya özel oluşturulacak fizik egzersiz programlarını uygulamalı
- Hastaya verilen hap veya insülin tedavisine (yada bu iki grup ilaç konbine de uygulanmakta) muhakkak disiplinli bir şekilde uygulamalı, ilaç tedavisinin zamanında ve sürekli olmasının sağlanması gerekmektedir.