Anneler Günü
Değil bir güne bir ömre sıymayacak bu ulvi sevgiyi bir güne sığdırmak  beyhude bir çaba.

Ancak sembolik olsun diye tasarlansada kimilerine göre ekonomik bir “fayda” vasıtası olarak görülsede, ayrıcalıklı bir gün.

Çünkü anne ayrıcalığı hakeden muhteşem varlık. Kültürümüzde”ana” diye simgelenen bu kavram zaman zaman kutsal topraklarımızda anavatan anayurt olarak yansımış. İdare şeklimizin belirleyici kuralları manzumesine anayasa olarak girmiş…

Bize sahip çıkan bizi koruyan yaşatan tüm kavramlarda ANA tanrısal bir kavram olarak yüreğimize, yaşantımıza ve kültürümüze hakim olmuş.

Ana esası simgelerken zaman zaman sığınılacak yer. Korunulacak ortam olarak zihin dünyamızı ve bilinç altımızı kuşatmış.

Çok korktuğumuzda dahi Tanrı dan sonra ille zikrettiğimiz kavram “Annedir-anadır.”

Bizi büyüten, yaşatan, yaşam alanı temin eden,eğiten sevgiyi,merhamet,şefkat duygularıyla bizi besleyen bizi bedenen büyütürken ruhen tekamül ettiren yüce varlık.

Yücelerin yücesi Tanrımızın bize yeryüzünde sunduğu koruyucu kutsal kişilik,onunla hayata tutunup onunla ağlayıp onunla güldüğümüz kıymet.
Herşeyin ilklerini bize sıcaklığıyla güzel ses tonuyla eğiten bir tanecik analarımız.

Onların omuzlarında yükselen devletler hanedanlar nesiller onların çöküntülerinde cemiyetteki kokuşmuşluk ve yozlaşmışlığın kaçınılmaz akibeti

Cemiyeti direk gibi ayakta tutan onların zirvede olduklarında topluma zirve yaptıran analarımız

Yetişen her nesil onların faaliyet raporudur.

Onların bilgiyle donatılması iyi yetişmesi.Toplum hayatında öne çıkmaları.Bulundukları cemiyetide daima öne çıkarmıştır.

Bu yüzdendirki büyük entrikalar büyük çöküntü projeleri kadın üzerinden tasarlanır.

“Kadın” denilen muhteşem varlığın zirve noktası olan Annelik (analık) mertebesini saygıyla selamlıyorum.Allah onları başımızdan eksik etmesin.


Anneler gününüz kutlu olsun.

Doç.Dr.Haluk SARGIN