Hipertioridizm
Tiroit hormon fazlalığının genel adıdır.
 
En sık sebepleri
 
 • Graves hastalığı
 • Toksik multinodüler guatr
 • Toksik adenomlar
 • İyot alımına bağlı
 • İlaç kullanımına bağlı (amiadoron, lityum)
 • Postpartum tiroiditis (geçici immun yıkım sonucu oluşur)
 • Subakut tiroiditis (immun yıkıma bağlı)
 • Dışarıdan tiroit hormonunun ihtiyaç fazlası alınması
 • Hiperemezis gravidarum ve molar gebelikte görülür, aşırı kusmayla seyreden TSH baskılanmasının hakim olduğu türüdür. TSH reseptörlerinin aşırı uyarılması sonucu oluşur.
 • TSH salgılayan hipofiz adenomları 
 • Metastatik diferansiye tiroit kanserleri
 • Hipofize özel tiroit hormon direnci
 
Hipertiroidi bulguları
 
 • Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk
 • Sıcağa tahammülsüzlük
 • Kilo kaybı
 • Taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı (dispne), göğüs ağrısı (angina), kalp ritim blokları veya atrial fibrilasyon
 • Kan kalsiyumu yüksekliği (%10) idrarda kalsiyum atılımının artması
 • Huzursuzluk, duygusal değişkenlik, konsantrasyon zorluğu, psikoz, depresyon, anksiyete ellerde titreme, kaslarda güçsüzlük, reflekslerde aşırı duyarlılık
 • Aşırı iştah artışı, ishal, defakasyon sıklığı ve miktarında artış
 • Adet düzensizliği, adet görememe, doğurganlığı olumsuz etkileme (infertilite) 
 • Sıcak nemli terli deri
 • Ürtiker, kaşıntı
 • Vitiligo
 • Saçlarda dökülme, saçlarda erken grileşme
 • Göz tutulumu durumunda (özellikle graves hastalığında) exoftalmus, görmede azalma, konjonktivit, çift görme
 • Anemi, lenfositoz, dalak büyümesi görülebilir
 
Hipertiroidisi olan hastanın ilk fırsatta bir endokrinoloji doktoruna müracaatı uygundur. 
Hormon fazlalığı yakınması olan hastanın aşırı hormon üretimine mi bağlı yoksa otormmun yıkımına bağlı bağışıklık sistemi bozukluğu sonucu ortaya çıkan hipertiroidinin ayırımı için tiroit sintigrafisinin çekilmesi gerekmektedir.
Ayrıca tiroit durumunu görmek büyüklüğünü ve nodülü olup olmadığını anlamak için tiroit ultrasonu çektirmek gereklidir.
Eğer aşırı hormon üretimi söz konusuysa antitiroit ilaç tedavisiyle kontrolsüz hormon salgılayan odak susturulmalı. Nihai tedavi açısından radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi planlanmalıdır.
Otormmun (bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı) tiroitlerde semptomatik tedavilerde çoğu zaman geçici olan hipertiroidi evreleri atlatılabilir. Aşırı yıkıma bağlı hormon fazlalığı olan ve semptomları belirgin olan vakalarda kortizon tedavisi ile otormmun dönem yatıştırılır.
Sentez fazlalığı olan hipertiroidi hastalarda iyotlu tuz kısıtlaması gerekmektedir.
Göz bulguları (exoftalmus) olan graves hastalarında, nihai göz bulgularının düzelmesi için antijenik doku haline gelen tiroit bezinin tamamının cerrahiyle alınması sağlanmalı bu vesileyle göz çapraz reaksiyonla etkilenmekten kurtarılmalıdır.
Exoftalmuslu hastalar tedavi süresince 
 
 • Tuz kısıtlaması yapmaları
 •  Sigarayı terketmeleri
 • Işık ve güneşe karşı güneş gözlüğü kullanmaları 
 • Hafif yüksek bir yastık kullanılarak göz içi basınç azaltılmalıdır

Gerektiği gibi tedavi görmeyen exoftalmuslu hastalarda körlük gibi ciddi sonuçlara da rastlanılmaktadır.